تورهای طبیعت گردی هایپرشیا

خانهسفرهای داخلی گروهی

گروهی

گروهی

در این سفرها از ابتدای سفر تا انتهای سفر تورلیدر هایپرشیا مسافران را همراهی خواهد نمود و برای مدیریت تور و حل مسائل و مشکلات سفر نهایت تلاش خود را خواهد کرد. در سفرهای گروهی کلیه خدمات توافق شده با همراهی تورلیدر انجام خواهد گرفت. تفاوت این سفر با سفرهای انفرادی در این می‌باشد که مسافرین الزاما باید مطابق با سفرنامه تور همراه شوند و اختیارات محدودتری خواهند داشت.

> درباره تورهای انفرادی

خوزستان

قیمت به زودی... 1396/12/28 3.5 روزه

نمایش تور
کویر مصر - هتل بیاضه

قیمت به زودی... 1396/12/28 2.5 روزه

نمایش تور
بیشاپور تا بوشهر

قیمت به زودی... 1396/12/28 6.5 روزه

نمایش تور
کویر مصر - هتل بیاضه

قیمت به زودی... 1396/12/29 2.5 روزه

نمایش تور
خواف و نشتیفان

قیمت به زودی... 1396/12/29 3.5 روزه

نمایش تور
فلک الافلاک تا زیگورات

قیمت به زودی... 1396/12/29 6 روزه

نمایش تور
چابهار

قیمت به زودی... 1396/12/29 8 روزه

نمایش تور
ترکمن صحرا

قیمت به زودی... 1396/12/29 3 روزه

نمایش تور
خراسان بزرگ

1,470,000 تومان 1397/01/01 6.5 روزه

نمایش تور
جزیره قشم - قطار

990,000 تومان 1397/01/01 5.5 روزه

نمایش تور
کویر مصر - هتل بیاضه

قیمت به زودی... 1397/01/01 2.5 روزه

نمایش تور
شهر سوخته

قیمت به زودی... 1397/01/01 5.5 روزه

نمایش تور
کرمان و کلوت

قیمت به زودی... 1397/01/01 3.5 روزه

نمایش تور
آبشار شیوند تا سدکارون

قیمت به زودی... 1397/01/01 3.5 روزه

نمایش تور
دره راگه تا روستای میمند

قیمت به زودی... 1397/01/01 2.5 روزه

نمایش تور
طبس تا کال‌جنی - خانه سنتی

قیمت به زودی... 1397/01/01 3.5 روزه

نمایش تور
ایلام سرزمین آلامتو

قیمت به زودی... 1397/01/01 4.5 روزه

نمایش تور
جزیره قشم - قطار

قیمت به زودی... 1397/01/01 5.5 روزه

نمایش تور
جزیره هرمز

قیمت به زودی... 1397/01/01 4.5 روزه

نمایش تور
ترکمن صحرا

قیمت به زودی... 1397/01/02 3 روزه

نمایش تور
فلک الافلاک تا زیگورات

قیمت به زودی... 1397/01/02 6 روزه

نمایش تور
کویر مصر - هتل بیاضه

قیمت به زودی... 1397/01/02 2.5 روزه

نمایش تور
شمال گردی

قیمت به زودی... 1397/01/02 3 روزه

نمایش تور
باداب سورت تا دریاچه چورت

قیمت به زودی... 1397/01/02 2 روزه

نمایش تور
آبشارهای لرستان

قیمت به زودی... 1397/01/02 3 روزه

نمایش تور
کویر مرنجاب و کاشان

قیمت به زودی... 1397/01/02 2 روزه

نمایش تور
باداب سورت تا دریاچه چورت

قیمت به زودی... 1397/01/03 2 روزه

نمایش تور
کویر ورزنه

قیمت به زودی... 1397/01/03 2 روزه

نمایش تور
آبشار شوی تا کول خرسان

قیمت به زودی... 1397/01/03 3.5 روزه

نمایش تور
جزیره قشم - قطار

990,000 تومان 1397/01/04 5.5 روزه

نمایش تور
چابهار

1,530,000 تومان 1397/01/04 8 روزه

نمایش تور
بیشاپور تا بوشهر

1,430,000 تومان 1397/01/07 6.5 روزه

نمایش تور
جزیره قشم - قطار

990,000 تومان 1397/01/07 5.5 روزه

نمایش تور
ایلام سرزمین آلامتو

قیمت به زودی... 1397/01/08 4.5 روزه

نمایش تور
کویر مصر - هتل بیاضه

قیمت به زودی... 1397/01/08 2.5 روزه

نمایش تور
ترکمن صحرا

قیمت به زودی... 1397/01/09 3 روزه

نمایش تور
باداب سورت تا دریاچه چورت

قیمت به زودی... 1397/01/09 2 روزه

نمایش تور
کویر مصر - هتل بیاضه

قیمت به زودی... 1397/01/09 2.5 روزه

نمایش تور
آبشار شوی تا کول خرسان

قیمت به زودی... 1397/01/09 3.5 روزه

نمایش تور
آبشار شیوند تا سدکارون

قیمت به زودی... 1397/01/09 3.5 روزه

نمایش تور
ریگ زرین و خرانق

قیمت به زودی... 1397/01/09 2 روزه

نمایش تور
کویر مصر - هتل بیاضه

قیمت به زودی... 1397/01/10 2.5 روزه

نمایش تور
ترکمن صحرا

قیمت به زودی... 1397/01/11 3 روزه

نمایش تور
کویر مصر - هتل بیاضه

قیمت به زودی... 1397/01/11 2.5 روزه

نمایش تور
Copyright © 2018 Hipersia. All rights reserved.