تورهای طبیعت گردی هایپرشیا

خانهسفرهای داخلی گروهی

گروهی

گروهی

در این سفرها از ابتدای سفر تا انتهای سفر تورلیدر هایپرشیا مسافران را همراهی خواهد نمود و برای مدیریت تور و حل مسائل و مشکلات سفر نهایت تلاش خود را خواهد کرد. در سفرهای گروهی کلیه خدمات توافق شده با همراهی تورلیدر انجام خواهد گرفت. تفاوت این سفر با سفرهای انفرادی در این می‌باشد که مسافرین الزاما باید مطابق با سفرنامه تور همراه شوند و اختیارات محدودتری خواهند داشت.

> درباره تورهای انفرادی

کویر مصر

395,000 تومان 1397/08/02 2.5 روزه

نمایش تور
جنگل ابر تا چابهار

1,990,000 تومان 1397/08/07 11.5 روزه

نمایش تور
قشم

890,000 تومان 1397/08/07 4.5 روزه

نمایش تور
کرمان و کلوت

595,000 تومان 1397/08/07 3.5 روزه

نمایش تور
ترکمن صحرا تا چابهار

قیمت به زودی... 1397/08/07 12 روزه

نمایش تور
طبس تا کال‌جنی

630,000 تومان 1397/08/15 3.5 روزه

نمایش تور
تنگه شیرز تا دره خزینه

395,000 تومان 1397/08/15 2.5 روزه

نمایش تور
جنگل جهان نما

450,000 تومان 1397/08/15 2.5 روزه

نمایش تور
تخت سلیمان تا بهستان

395,000 تومان 1397/08/17 2 روزه

نمایش تور
کویر ورزنه

390,000 تومان 1397/08/17 2 روزه

نمایش تور
کویر مصر

480,000 تومان 1397/09/29 2.5 روزه

نمایش تور
یزد

520,000 تومان 1397/09/29 2.5 روزه

نمایش تور
کویر مرنجاب و کاشان

490,000 تومان 1397/09/30 2 روزه

نمایش تور
Copyright © 2018 Hipersia. All rights reserved.