تورهای طبیعت گردی هایپرشیا

خانهسفرهای داخلی گروهی

گروهی

گروهی

در این سفرها از ابتدای سفر تا انتهای سفر تورلیدر هایپرشیا مسافران را همراهی خواهد نمود و برای مدیریت تور و حل مسائل و مشکلات سفر نهایت تلاش خود را خواهد کرد. در سفرهای گروهی کلیه خدمات توافق شده با همراهی تورلیدر انجام خواهد گرفت. تفاوت این سفر با سفرهای انفرادی در این می‌باشد که مسافرین الزاما باید مطابق با سفرنامه تور همراه شوند و اختیارات محدودتری خواهند داشت.

> درباره تورهای انفرادی

ماسال

390,000 تومان 1397/06/01 2 روزه

نمایش تور
شیراز

595,000 تومان 1397/06/06 3.5 روزه

نمایش تور
تبریز و کندوان

430,000 تومان 1397/06/06 3.5 روزه

نمایش تور
اردبیل و سرعین

535,000 تومان 1397/06/06 3.5 روزه

نمایش تور
شیراز

595,000 تومان 1397/06/20 3.5 روزه

نمایش تور
تبریز و کندوان

430,000 تومان 1397/06/20 3.5 روزه

نمایش تور
اردبیل و سرعین

535,000 تومان 1397/06/20 3.5 روزه

نمایش تور
همدان و کرمانشاه

450,000 تومان 1397/06/21 3 روزه

نمایش تور
Copyright © 2018 Hipersia. All rights reserved.