تورهای طبیعت گردی هایپرشیا

خانهسفرهای داخلی گروهی

گروهی

گروهی

در این سفرها از ابتدای سفر تا انتهای سفر تورلیدر هایپرشیا مسافران را همراهی خواهد نمود و برای مدیریت تور و حل مسائل و مشکلات سفر نهایت تلاش خود را خواهد کرد. در سفرهای گروهی کلیه خدمات توافق شده با همراهی تورلیدر انجام خواهد گرفت. تفاوت این سفر با سفرهای انفرادی در این می‌باشد که مسافرین الزاما باید مطابق با سفرنامه تور همراه شوند و اختیارات محدودتری خواهند داشت.

> درباره تورهای انفرادی

تهران گردی

قیمت به زودی... 1397/12/03 1 روزه

نمایش تور
خوزستان

770,000 تومان 1397/12/28 3.5 روزه

نمایش تور
جزیره هرمز

860,000 تومان 1398/01/01 4.5 روزه

نمایش تور
چابهار

2,420,000 تومان 1398/01/01 8 روزه

نمایش تور
لرستان و خوزستان

1,190,000 تومان 1398/01/01 5.5 روزه

نمایش تور
کرمان و کلوت

790,000 تومان 1398/01/01 3.5 روزه

نمایش تور
شیراز

930,000 تومان 1398/01/01 3.5 روزه

نمایش تور
تبریز، کندوان و جلفا

820,000 تومان 1398/01/01 3.5 روزه

نمایش تور
کردستان

720,000 تومان 1398/01/01 3.5 روزه

نمایش تور
کویر ورزنه

440,000 تومان 1398/01/08 2 روزه

نمایش تور
آبشار شوی تا کول خرسان

790,000 تومان 1398/01/11 3.5 روزه

نمایش تور
کرمان و کلوت

790,000 تومان 1398/01/11 3.5 روزه

نمایش تور
کویر مصر

490,000 تومان 1398/01/11 2.5 روزه

نمایش تور
ایلام سرزمین آلامتو

قیمت به زودی... 1398/01/11 3.5 روزه

نمایش تور
یزد

640,000 تومان 1398/01/12 3 روزه

نمایش تور
همدان و کرمانشاه

850,000 تومان 1398/01/12 3 روزه

نمایش تور
آبشارهای لرستان

550,000 تومان 1398/01/12 2.5 روزه

نمایش تور
شلماش تا گراوان

780,000 تومان 1398/01/12 3.5 روزه

نمایش تور
تخت سلیمان تا بهستان

450,000 تومان 1398/01/13 2 روزه

نمایش تور
Copyright © 2019 Hipersia. All rights reserved.