تورهای طبیعت گردی هایپرشیا

خانهسفرهای داخلی طبیعت‌گردی

طبیعت‌گردی

طبیعت‌گردی

در اینگونه سفرها هدف دیدن مناظر طبیعی در اقلیم های مختلف از جمله ،جنگل، کویر، غار، کوهستان و... میباشد هرچند در این سفرها میزان سختی برنامه به تناسب مسیر و شرایط سفر متفاوت خواهد بود. سفرهایی مثل خلخال تا اسالم یا دریاچه شورمست در این دسته بندی قرار می‌گیرند.

جزیره هرمز

690,000 تومان 1397/08/30 4.5 روزه

نمایش تور
کویر مرنجاب

110,000 تومان 1397/09/04 1 روزه

نمایش تور
ییلاق سلانسر

110,000 تومان 1397/09/04 1 روزه

نمایش تور
جنگل راش

100,000 تومان 1397/09/04 1 روزه

نمایش تور
طبس تا کال‌جنی

710,000 تومان 1397/09/27 3.5 روزه

نمایش تور
تالاب میانکاله و دشت ناز

قیمت به زودی... 1397/09/29 2 روزه

نمایش تور
ماسال

قیمت به زودی... 1397/09/29 2 روزه

نمایش تور
کویر مرنجاب و کاشان

490,000 تومان 1397/09/30 2 روزه

نمایش تور
Copyright © 2018 Hipersia. All rights reserved.