تورهای طبیعت گردی هایپرشیا

خانهسفرهای داخلی طبیعت‌گردی

طبیعت‌گردی

طبیعت‌گردی

در اینگونه سفرها هدف دیدن مناظر طبیعی در اقلیم های مختلف از جمله ،جنگل، کویر، غار، کوهستان و... میباشد هرچند در این سفرها میزان سختی برنامه به تناسب مسیر و شرایط سفر متفاوت خواهد بود. سفرهایی مثل خلخال تا اسالم یا دریاچه شورمست در این دسته بندی قرار می‌گیرند.

کویر مصر

390,000 تومان 1396/11/04 2.5 روزه

نمایش تور
دریاچه عروس

120,000 تومان 1396/11/05 1 روزه

نمایش تور
مرداب هسل

90,000 تومان 1396/11/05 1 روزه

نمایش تور
دریاچه آویدر

100,000 تومان 1396/11/05 1 روزه

نمایش تور
دریاچه ارواح

100,000 تومان 1396/11/05 1 روزه

نمایش تور
کویر ورزنه

350,000 تومان 1396/11/05 2 روزه

نمایش تور
دریاچه ارواح

100,000 تومان 1396/11/06 1 روزه

نمایش تور
دریاچه آویدر

100,000 تومان 1396/11/06 1 روزه

نمایش تور
کویر مصر

390,000 تومان 1396/11/11 2.5 روزه

نمایش تور
جزیره هرمز

690,000 تومان 1396/11/18 3.5 روزه

نمایش تور
کویر مصر

390,000 تومان 1396/11/18 2.5 روزه

نمایش تور
خواف و نشتیفان

645,000 تومان 1396/11/19 3.5 روزه

نمایش تور
کرمان و کلوت

730,000 تومان 1396/11/19 3.5 روزه

نمایش تور
آبشار شوی تا کول خرسان

610,000 تومان 1396/11/19 3.5 روزه

نمایش تور
کویر مصر

390,000 تومان 1396/11/19 2.5 روزه

نمایش تور
کویر ورزنه

350,000 تومان 1396/11/19 2 روزه

نمایش تور
خوزستان

695,000 تومان 1396/11/19 3.5 روزه

نمایش تور
کویر مرنجاب و کاشان

350,000 تومان 1396/11/21 2 روزه

نمایش تور
ریگ زرین و خرانق

350,000 تومان 1396/11/21 2 روزه

نمایش تور
بیشاپور تا بوشهر

قیمت به زودی... 1396/12/28 6.5 روزه

نمایش تور
خواف و نشتیفان

قیمت به زودی... 1396/12/29 3.5 روزه

نمایش تور
چابهار

قیمت به زودی... 1396/12/29 8 روزه

نمایش تور
جزیره قشم - قطار

990,000 تومان 1397/01/01 5.5 روزه

نمایش تور
شهر سوخته

قیمت به زودی... 1397/01/01 5.5 روزه

نمایش تور
کرمان و کلوت

قیمت به زودی... 1397/01/01 3.5 روزه

نمایش تور
آبشار شیوند تا سدکارون

قیمت به زودی... 1397/01/01 3.5 روزه

نمایش تور
طبس تا کال‌جنی - خانه سنتی

قیمت به زودی... 1397/01/01 3.5 روزه

نمایش تور
ایلام سرزمین آلامتو

قیمت به زودی... 1397/01/01 4.5 روزه

نمایش تور
جزیره قشم - قطار

قیمت به زودی... 1397/01/01 5.5 روزه

نمایش تور
جزیره هرمز

قیمت به زودی... 1397/01/01 4.5 روزه

نمایش تور
باداب سورت تا دریاچه چورت

قیمت به زودی... 1397/01/02 2 روزه

نمایش تور
آبشارهای لرستان

قیمت به زودی... 1397/01/02 3 روزه

نمایش تور
کویر مرنجاب و کاشان

قیمت به زودی... 1397/01/02 2 روزه

نمایش تور
باداب سورت تا دریاچه چورت

قیمت به زودی... 1397/01/03 2 روزه

نمایش تور
کویر ورزنه

قیمت به زودی... 1397/01/03 2 روزه

نمایش تور
آبشار شوی تا کول خرسان

قیمت به زودی... 1397/01/03 3.5 روزه

نمایش تور
جزیره قشم - قطار

990,000 تومان 1397/01/04 5.5 روزه

نمایش تور
چابهار

1,530,000 تومان 1397/01/04 8 روزه

نمایش تور
بیشاپور تا بوشهر

1,430,000 تومان 1397/01/07 6.5 روزه

نمایش تور
جزیره قشم - قطار

990,000 تومان 1397/01/07 5.5 روزه

نمایش تور
ایلام سرزمین آلامتو

قیمت به زودی... 1397/01/08 4.5 روزه

نمایش تور
باداب سورت تا دریاچه چورت

قیمت به زودی... 1397/01/09 2 روزه

نمایش تور
آبشار شوی تا کول خرسان

قیمت به زودی... 1397/01/09 3.5 روزه

نمایش تور
آبشار شیوند تا سدکارون

قیمت به زودی... 1397/01/09 3.5 روزه

نمایش تور
ریگ زرین و خرانق

قیمت به زودی... 1397/01/09 2 روزه

نمایش تور
Copyright © 2018 Hipersia. All rights reserved.