تورهای طبیعت گردی هایپرشیا

خانهسفرهای داخلی طبیعت‌گردی

طبیعت‌گردی

طبیعت‌گردی

در اینگونه سفرها هدف دیدن مناظر طبیعی در اقلیم های مختلف از جمله ،جنگل، کویر، غار، کوهستان و... میباشد هرچند در این سفرها میزان سختی برنامه به تناسب مسیر و شرایط سفر متفاوت خواهد بود. سفرهایی مثل خلخال تا اسالم یا دریاچه شورمست در این دسته بندی قرار می‌گیرند.

لفور تا هفت آبشار

150,000 تومان 1396/01/05 1 روزه

نمایش تور
چابهار

1,790,000 تومان 1396/01/05 7.5 روزه

نمایش تور
جنگل‌های انجیلی

150,000 تومان 1396/01/06 1 روزه

نمایش تور
لفور تا هفت آبشار

150,000 تومان 1396/01/06 1 روزه

نمایش تور
جنگل‌های انجیلی

150,000 تومان 1396/01/07 1 روزه

نمایش تور
آبشارهای ترز

150,000 تومان 1396/01/07 1 روزه

نمایش تور
جزیره قشم - قطار

1,180,000 تومان 1396/01/07 6.5 روزه

نمایش تور
ابیانه و باغ فین

150,000 تومان 1396/01/08 1 روزه

نمایش تور
لفور تا هفت آبشار

150,000 تومان 1396/01/08 1 روزه

نمایش تور
جنگل‌های انجیلی

150,000 تومان 1396/01/09 1 روزه

نمایش تور
آبشارهای ترز

150,000 تومان 1396/01/09 1 روزه

نمایش تور
لفور تا هفت آبشار

150,000 تومان 1396/01/10 1 روزه

نمایش تور
استان لرستان

590,000 تومان 1396/01/10 3 روزه

نمایش تور
Copyright © 2017 Hipersia. All rights reserved.