تورهای طبیعت گردی هایپرشیا

خانهسفرهای داخلی طبیعت‌گردی

طبیعت‌گردی

طبیعت‌گردی

در اینگونه سفرها هدف دیدن مناظر طبیعی در اقلیم های مختلف از جمله ،جنگل، کویر، غار، کوهستان و... میباشد هرچند در این سفرها میزان سختی برنامه به تناسب مسیر و شرایط سفر متفاوت خواهد بود. سفرهایی مثل خلخال تا اسالم یا دریاچه شورمست در این دسته بندی قرار می‌گیرند.

کویر ورزنه

350,000 تومان 1395/12/05 2 روزه

نمایش تور
کویر مرنجاب و کاشان

385,000 تومان 1395/12/05 2 روزه

نمایش تور
کویر مصر و گرمه

595,000 تومان 1395/12/10 3.5 روزه

نمایش تور
کویر ورزنه

350,000 تومان 1395/12/12 2 روزه

نمایش تور
ماسوله و قلعه رودخان

360,000 تومان 1395/12/12 2 روزه

نمایش تور
کویر ورزنه

350,000 تومان 1395/12/19 2 روزه

نمایش تور
کویر مرنجاب و کاشان

385,000 تومان 1395/12/19 2 روزه

نمایش تور
آبشار شوی تا سد دز

650,000 تومان 1395/12/27 3.5 روزه

نمایش تور
دامنه‌های دالاهو

690,000 تومان 1395/12/27 3.5 روزه

نمایش تور
بیشاپور تا بوشهر

1,840,000 تومان 1395/12/28 7.5 روزه

نمایش تور
چابهار

1,890,000 تومان 1395/12/29 7.5 روزه

نمایش تور
بیشاپور تا بوشهر

1,930,000 تومان 1395/12/29 7.5 روزه

نمایش تور
جیرفت تا شهر سوخته

1,530,000 تومان 1395/12/29 6.5 روزه

نمایش تور
جزیره قشم - قطار

1,180,000 تومان 1396/01/01 6.5 روزه

نمایش تور
بیشاپور تا بوشهر

1,930,000 تومان 1396/01/01 7.5 روزه

نمایش تور
استان لرستان

590,000 تومان 1396/01/01 3 روزه

نمایش تور
چابهار

1,890,000 تومان 1396/01/02 7.5 روزه

نمایش تور
استان لرستان

590,000 تومان 1396/01/03 3 روزه

نمایش تور
آبشار شوی تا سد دز

720,000 تومان 1396/01/03 3.5 روزه

نمایش تور
دامنه‌های دالاهو

750,000 تومان 1396/01/03 3.5 روزه

نمایش تور
چابهار

1,790,000 تومان 1396/01/05 7.5 روزه

نمایش تور
دامنه‌های دالاهو

690,000 تومان 1396/01/05 3.5 روزه

نمایش تور
جزیره قشم - قطار

1,180,000 تومان 1396/01/07 6.5 روزه

نمایش تور
دامنه‌های دالاهو

690,000 تومان 1396/01/07 3.5 روزه

نمایش تور
آبشار شوی تا سد دز

720,000 تومان 1396/01/09 3.5 روزه

نمایش تور
دامنه‌های دالاهو

750,000 تومان 1396/01/09 3.5 روزه

نمایش تور
نهاوند و تویسرکان

490,000 تومان 1396/01/10 2 روزه

نمایش تور
استان لرستان

590,000 تومان 1396/01/10 3 روزه

نمایش تور
Copyright © 2017 Hipersia. All rights reserved.