تورهای طبیعت گردی هایپرشیا

خانهسفرهای داخلی فرهنگی

فرهنگی

فرهنگی

در اینگونه سفرها هدف بازدید از میراث و جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی مناطق مورد بازدید می‌باشد. این سفرها به گونه‌ای طراحی شده است که با امکانات رفاهی مناسب، سفری امن و آسوده را فراهم می‌کند و نیاز به تجهیزات خاصی ندارد. سفر به روستای ابیانه، شیراز یا استانبول از این دست سفرها می‌باشند.

سرعین

از 426,000 تومان همه روزه

نمایش تور
مشهد

از 254,000 تومان همه روزه

نمایش تور
شیراز

از 370,000 تومان همه روزه

نمایش تور
تبریز و کندوان

از 428,000 تومان همه روزه

نمایش تور
قشم

از 131,000 تومان همه روزه

نمایش تور
اصفهان

از 497,000 تومان همه روزه

نمایش تور
ارومیه

از 471,000 تومان همه روزه

نمایش تور
چابهار

از 1,210,000 تومان همه روزه

نمایش تور
ارزان کیش

از 333,000 تومان همه روزه

نمایش تور
مریوان و سنندج

از 445,000 تومان همه روزه

نمایش تور
کرمان

از 447,000 تومان همه روزه

نمایش تور
گرگان (ناهارخوران)

از 516,000 تومان همه روزه

نمایش تور
خوزستان‌گردی

از 472,000 تومان همه روزه

نمایش تور
یزد

از 347,000 تومان همه روزه

نمایش تور
همدان

از 512,000 تومان همه روزه

نمایش تور
بوشهر

از 276,000 تومان همه روزه

نمایش تور
قزوین گردی

140,000 تومان 1397/04/29 1 روزه

نمایش تور
یزد

295,000 تومان 1397/04/31 3 روزه

نمایش تور
یزد

295,000 تومان 1397/05/03 3 روزه

نمایش تور
شیراز

595,000 تومان 1397/05/09 3.5 روزه

نمایش تور
تبریز و کندوان

430,000 تومان 1397/05/09 3.5 روزه

نمایش تور
اردبیل و سرعین

570,000 تومان 1397/05/09 3.5 روزه

نمایش تور
یزد

295,000 تومان 1397/05/10 3 روزه

نمایش تور
یزد

295,000 تومان 1397/05/17 3 روزه

نمایش تور
یزد

295,000 تومان 1397/05/24 3 روزه

نمایش تور
شیراز

595,000 تومان 1397/05/30 3.5 روزه

نمایش تور
تبریز و کندوان

430,000 تومان 1397/05/30 3.5 روزه

نمایش تور
اردبیل و سرعین

570,000 تومان 1397/05/30 3.5 روزه

نمایش تور
همدان و کرمانشاه

450,000 تومان 1397/05/31 3 روزه

نمایش تور
شیراز

595,000 تومان 1397/06/06 3.5 روزه

نمایش تور
تبریز و کندوان

430,000 تومان 1397/06/06 3.5 روزه

نمایش تور
اردبیل و سرعین

535,000 تومان 1397/06/06 3.5 روزه

نمایش تور
شیراز

595,000 تومان 1397/06/20 3.5 روزه

نمایش تور
تبریز و کندوان

430,000 تومان 1397/06/20 3.5 روزه

نمایش تور
اردبیل و سرعین

535,000 تومان 1397/06/20 3.5 روزه

نمایش تور
همدان و کرمانشاه

450,000 تومان 1397/06/21 3 روزه

نمایش تور
Copyright © 2018 Hipersia. All rights reserved.