تورهای طبیعت گردی هایپرشیا

خانهسفرهای داخلی فرهنگی

فرهنگی

فرهنگی

در اینگونه سفرها هدف بازدید از میراث و جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی مناطق مورد بازدید می‌باشد. این سفرها به گونه‌ای طراحی شده است که با امکانات رفاهی مناسب، سفری امن و آسوده را فراهم می‌کند و نیاز به تجهیزات خاصی ندارد. سفر به روستای ابیانه، شیراز یا استانبول از این دست سفرها می‌باشند.

سرعین زمینی و هوایی

از 426,000 تومان همه روزه

نمایش تور
مشهد هوایی و قطاری

از 222,000 تومان همه روزه

نمایش تور
شیراز هوایی و زمینی

از 990,000 تومان همه روزه

نمایش تور
قشم هوایی و زمینی

از 133,000 تومان همه روزه

نمایش تور
چابهار هوایی و زمینی

از 1,210,000 تومان همه روزه

نمایش تور
ارزان کیش

از 333,000 تومان همه روزه

نمایش تور
کرمان هوایی و زمینی

از 447,000 تومان همه روزه

نمایش تور
یزد هوایی و زمینی

از 428,000 تومان همه روزه

نمایش تور
همدان زمینی

از 461,000 تومان همه روزه

نمایش تور
بوشهر هوایی و زمینی

از 276,000 تومان همه روزه

نمایش تور
ابیانه و باغ فین

140,000 تومان 1397/03/10 1 روزه

نمایش تور
ابیانه و باغ فین

140,000 تومان 1397/03/11 1 روزه

نمایش تور
زنجان‌گردی

140,000 تومان 1397/03/11 1 روزه

نمایش تور
قزوین گردی

140,000 تومان 1397/03/11 1 روزه

نمایش تور
ابیانه و باغ فین

140,000 تومان 1397/03/24 1 روزه

نمایش تور
قزوین گردی

140,000 تومان 1397/03/24 1 روزه

نمایش تور
قزوین گردی

140,000 تومان 1397/03/25 1 روزه

نمایش تور
ابیانه و باغ فین

140,000 تومان 1397/03/25 1 روزه

نمایش تور
همدان گردی

130,000 تومان 1397/03/25 1 روزه

نمایش تور
قزوین گردی

140,000 تومان 1397/03/26 1 روزه

نمایش تور
ابیانه و باغ فین

140,000 تومان 1397/03/26 1 روزه

نمایش تور
Copyright © 2018 Hipersia. All rights reserved.