تورهای طبیعت گردی هایپرشیا

خانهسفرهای داخلی کلاسیک

کلاسیک

کلاسیک

این نوع سفرها ترکیبی از سفرهای طبیعتگردی و فرهنگی میباشد، که در کنار لمس طبیعت، تجربه همزیستی با اقوام و فرهنگهای رنگارنگ، بازدید از میراث و جاذبه های تاریخی امکان پذیر شده است. سفرهای ترکمن صحرا، ماسوله و قلعه‌رودخان یا سفر کویر مصر از این دست سفرها میباشند.

کوهرنگ و لاله واژگون

450,000 تومان 1397/02/05 2.5 روزه

نمایش تور
ترکمن صحرا

465,000 تومان 1397/02/11 2.5 روزه

نمایش تور
ارسباران تا کندوان

790,000 تومان 1397/02/11 3.5 روزه

نمایش تور
کوهرنگ و لاله واژگون

450,000 تومان 1397/02/11 2.5 روزه

نمایش تور
کردستان

590,000 تومان 1397/02/11 3.5 روزه

نمایش تور
ترکمن صحرا

465,000 تومان 1397/02/12 2.5 روزه

نمایش تور
کردستان

590,000 تومان 1397/03/13 3.5 روزه

نمایش تور
ترکمن صحرا

465,000 تومان 1397/03/14 2.5 روزه

نمایش تور
قره کلیسا تا دالامپر

790,000 تومان 1397/03/14 3.5 روزه

نمایش تور
ارسباران تا کندوان

790,000 تومان 1397/03/15 3.5 روزه

نمایش تور
کردستان

590,000 تومان 1397/03/15 3.5 روزه

نمایش تور
تخت سلیمان تا بهستان

395,000 تومان 1397/03/25 2 روزه

نمایش تور
Copyright © 2018 Hipersia. All rights reserved.