تورهای طبیعت گردی هایپرشیا

خانهسفرهای داخلی کلاسیک

کلاسیک

کلاسیک

این نوع سفرها ترکیبی از سفرهای طبیعتگردی و فرهنگی میباشد، که در کنار لمس طبیعت، تجربه همزیستی با اقوام و فرهنگهای رنگارنگ، بازدید از میراث و جاذبه های تاریخی امکان پذیر شده است. سفرهای ترکمن صحرا، ماسوله و قلعه‌رودخان یا سفر کویر مصر از این دست سفرها میباشند.

گروهی ایران

12,500,000 تومان یا 1,250 دلار همه روزه

نمایش تور
کاخ سعدآباد

40,000 تومان همه روزه

نمایش تور
کنسرت در تهران

50,000 تومان همه روزه

نمایش تور
برج‌های تهران

40,000 تومان همه روزه

نمایش تور
کاخ نیاوران

40,000 تومان همه روزه

نمایش تور
کویر مصر

395,000 تومان 1397/08/02 2.5 روزه

نمایش تور
جنگل ابر تا چابهار

1,990,000 تومان 1397/08/07 11.5 روزه

نمایش تور
قشم

890,000 تومان 1397/08/07 4.5 روزه

نمایش تور
کرمان و کلوت

595,000 تومان 1397/08/07 3.5 روزه

نمایش تور
ترکمن صحرا تا چابهار

قیمت به زودی... 1397/08/07 12 روزه

نمایش تور
تخت سلیمان تا بهستان

395,000 تومان 1397/08/17 2 روزه

نمایش تور
کویر مصر

480,000 تومان 1397/09/29 2.5 روزه

نمایش تور
Copyright © 2018 Hipersia. All rights reserved.