تورهای طبیعت گردی هایپرشیا

خانهسفرهای داخلی کلاسیک

کلاسیک

کلاسیک

این نوع سفرها ترکیبی از سفرهای طبیعتگردی و فرهنگی میباشد، که در کنار لمس طبیعت، تجربه همزیستی با اقوام و فرهنگهای رنگارنگ، بازدید از میراث و جاذبه های تاریخی امکان پذیر شده است. سفرهای ترکمن صحرا، ماسوله و قلعه‌رودخان یا سفر کویر مصر از این دست سفرها میباشند.

خوزستان

قیمت به زودی... 1396/12/28 3.5 روزه

نمایش تور
کویر مصر - هتل بیاضه

قیمت به زودی... 1396/12/28 2.5 روزه

نمایش تور
کویر مصر - هتل بیاضه

قیمت به زودی... 1396/12/29 2.5 روزه

نمایش تور
یزد قطار

قیمت به زودی... 1396/12/29 4 روزه

نمایش تور
شیراز هوایی

قیمت به زودی... 1396/12/29 4 روزه

نمایش تور
قشم هوایی

قیمت به زودی... 1396/12/29 4 روزه

نمایش تور
چابهار هوایی

قیمت به زودی... 1396/12/29 4 روزه

نمایش تور
بوشهر هوایی

قیمت به زودی... 1396/12/29 4 روزه

نمایش تور
فلک الافلاک تا زیگورات

قیمت به زودی... 1396/12/29 6 روزه

نمایش تور
ترکمن صحرا

قیمت به زودی... 1396/12/29 3 روزه

نمایش تور
خراسان بزرگ

1,470,000 تومان 1397/01/01 6.5 روزه

نمایش تور
کویر مصر - هتل بیاضه

قیمت به زودی... 1397/01/01 2.5 روزه

نمایش تور
دره راگه تا روستای میمند

قیمت به زودی... 1397/01/01 2.5 روزه

نمایش تور
ترکمن صحرا

قیمت به زودی... 1397/01/02 3 روزه

نمایش تور
فلک الافلاک تا زیگورات

قیمت به زودی... 1397/01/02 6 روزه

نمایش تور
کویر مصر - هتل بیاضه

قیمت به زودی... 1397/01/02 2.5 روزه

نمایش تور
کویر مصر - هتل بیاضه

قیمت به زودی... 1397/01/08 2.5 روزه

نمایش تور
ترکمن صحرا

قیمت به زودی... 1397/01/09 3 روزه

نمایش تور
کویر مصر - هتل بیاضه

قیمت به زودی... 1397/01/09 2.5 روزه

نمایش تور
کویر مصر - هتل بیاضه

قیمت به زودی... 1397/01/10 2.5 روزه

نمایش تور
ترکمن صحرا

قیمت به زودی... 1397/01/11 3 روزه

نمایش تور
کویر مصر - هتل بیاضه

قیمت به زودی... 1397/01/11 2.5 روزه

نمایش تور
Copyright © 2018 Hipersia. All rights reserved.