تورهای طبیعت گردی هایپرشیا

خانهسفرهای داخلی کلاسیک

کلاسیک

کلاسیک

این نوع سفرها ترکیبی از سفرهای طبیعتگردی و فرهنگی میباشد، که در کنار لمس طبیعت، تجربه همزیستی با اقوام و فرهنگهای رنگارنگ، بازدید از میراث و جاذبه های تاریخی امکان پذیر شده است. سفرهای ترکمن صحرا، ماسوله و قلعه‌رودخان یا سفر کویر مصر از این دست سفرها میباشند.

ترکمن صحرا - هتل

720,000 تومان 1395/12/27 3 روزه

نمایش تور
جزیره قشم - قطار

1,070,000 تومان 1395/12/28 5.5 روزه

نمایش تور
جزیره هرمز

820,000 تومان 1395/12/29 4.5 روزه

نمایش تور
کویر ورزنه و زواره

680,000 تومان 1395/12/29 3 روزه

نمایش تور
جزیره هرمز

820,000 تومان 1396/01/01 4.5 روزه

نمایش تور
جزیره قشم - قطار

1,070,000 تومان 1396/01/01 5.5 روزه

نمایش تور
ایلام

960,000 تومان 1396/01/01 4.5 روزه

نمایش تور
خوزستان

1,050,000 تومان 1396/01/01 3.5 روزه

نمایش تور
ترکمن صحرا - هتل

790,000 تومان 1396/01/01 3 روزه

نمایش تور
کویر ورزنه و زواره

680,000 تومان 1396/01/03 3 روزه

نمایش تور
ایلام

910,000 تومان 1396/01/03 4.5 روزه

نمایش تور
خوزستان

1,050,000 تومان 1396/01/03 3.5 روزه

نمایش تور
کرمان و کلوت

960,000 تومان 1396/01/03 3.5 روزه

نمایش تور
جزیره قشم - اتوبوس VIP

1,030,000 تومان 1396/01/04 5.5 روزه

نمایش تور
جزیره قشم - قطار

1,000,000 تومان 1396/01/04 5.5 روزه

نمایش تور
خوزستان

950,000 تومان 1396/01/05 3.5 روزه

نمایش تور
جزیره قشم - اتوبوس VIP

1,030,000 تومان 1396/01/07 5.5 روزه

نمایش تور
جزیره قشم - قطار

1,000,000 تومان 1396/01/07 5.5 روزه

نمایش تور
ایلام

910,000 تومان 1396/01/08 4.5 روزه

نمایش تور
نیشابور تا نشتیفان

820,000 تومان 1396/01/09 3.5 روزه

نمایش تور
جزیره هرمز

820,000 تومان 1396/01/09 4.5 روزه

نمایش تور
خوزستان

1,050,000 تومان 1396/01/09 3.5 روزه

نمایش تور
کرمان و کلوت

960,000 تومان 1396/01/09 3.5 روزه

نمایش تور
ترکمن صحرا - هتل

790,000 تومان 1396/01/09 3 روزه

نمایش تور
کویر ورزنه و زواره

680,000 تومان 1396/01/10 3 روزه

نمایش تور
کویر مرنجاب و کاشان

395,000 تومان 1396/01/10 2 روزه

نمایش تور
کویر مرنجاب و کاشان

395,000 تومان 1396/01/11 2 روزه

نمایش تور
ترکمن صحرا - هتل

790,000 تومان 1396/01/11 3 روزه

نمایش تور
Copyright © 2017 Hipersia. All rights reserved.