تورهای طبیعت گردی هایپرشیا

خانهسفرهای خارجی گروهی

گروهی

گروهی

در این سفرها از ابتدای سفر تا انتهای سفر تورلیدر هایپرشیا مسافران را همراهی خواهد نمود و برای مدیریت تور و حل مسائل و مشکلات سفر نهایت تلاش خود را خواهد کرد. در سفرهای گروهی کلیه خدمات توافق شده با همراهی تورلیدر انجام خواهد گرفت. تفاوت این سفر با سفرهای انفرادی در این می‌باشد که مسافرین الزاما باید مطابق با سفرنامه تور همراه شوند و اختیارات محدودتری خواهند داشت.

> درباره تورهای انفرادی

بالی نوروز 97

از 6,545,000 تومان 1396/12/26 8 روزه

نمایش تور
سریلانکا نوروز 97

از 720 دلار 1396/12/28 7 روزه

نمایش تور
ارمنستان زمینی

از 1,390,000 تومان 1396/12/29 7 روزه

نمایش تور
باکو زمینی

1,650,000 تومان 1396/12/29 7 روزه

نمایش تور
باکو زمینی

1,650,000 تومان 1396/12/29 7 روزه

نمایش تور
ارمنستان زمینی

از 1,790,000 تومان 1396/12/29 7 روزه

نمایش تور
ارمنستان زمینی

از 1,690,000 تومان 1396/12/29 7 روزه

نمایش تور
ارمنستان زمینی

از 1,890,000 تومان 1396/12/29 7 روزه

نمایش تور
ارمنستان زمینی

از 1,990,000 تومان 1396/12/29 7 روزه

نمایش تور
ارمنستان زمینی

از 1,890,000 تومان 1396/12/29 7 روزه

نمایش تور
باکو زمینی

1,550,000 تومان 1396/12/29 7 روزه

نمایش تور
مراکش نوروز 97

870 دلار 1396/12/29 7 روزه

نمایش تور
نپال نوروز 97

از 850 دلار 1396/12/29 7 روزه

نمایش تور
نپال نوروز 97

از 1,270 دلار 1396/12/29 11 روزه

نمایش تور
برزیل نوروز 97

از 2,000 دلار 1396/12/29 10 روزه

نمایش تور
برزیل نوروز 97

از 2,550 دلار 1396/12/29 13 روزه

نمایش تور
آفریقا نوروز 97

از 1,530 دلار 1396/12/29 7 روزه

نمایش تور
ویتنام نوروز 97

از 970 دلار 1397/01/01 7 روزه

نمایش تور
ایندوچاینا نوروز 97

از 2,170 دلار 1397/01/01 11 روزه

نمایش تور
اندونزی نوروز 97

از 1,050 دلار 1397/01/01 9 روزه

نمایش تور
اندونزی نوروز 97

از 1,470 دلار 1397/01/01 12 روزه

نمایش تور
کوبا نوروز 97

از 2,050 دلار 1397/01/01 12 روزه

نمایش تور
مراکش نوروز 97

870 دلار 1397/01/02 7 روزه

نمایش تور
کوبا نوروز 97

از 2,050 دلار 1397/01/03 12 روزه

نمایش تور
باکو زمینی

1,650,000 تومان 1397/01/04 7 روزه

نمایش تور
باکو زمینی

1,650,000 تومان 1397/01/04 7 روزه

نمایش تور
باکو زمینی

1,550,000 تومان 1397/01/04 7 روزه

نمایش تور
ارمنستان زمینی

از 1,890,000 تومان 1397/01/04 7 روزه

نمایش تور
ارمنستان زمینی

از 1,390,000 تومان 1397/01/04 7 روزه

نمایش تور
مراکش نوروز 97

870 دلار 1397/01/06 7 روزه

نمایش تور
باکو زمینی

1,690,000 تومان 1397/01/07 7 روزه

نمایش تور
باکو زمینی

1,650,000 تومان 1397/01/07 7 روزه

نمایش تور
باکو زمینی

1,180,000 تومان 1397/01/07 7 روزه

نمایش تور
ارمنستان زمینی

از 1,690,000 تومان 1397/01/07 7 روزه

نمایش تور
ارمنستان زمینی

از 1,990,000 تومان 1397/01/07 7 روزه

نمایش تور
Copyright © 2018 Hipersia. All rights reserved.