تورهای طبیعت گردی هایپرشیا

خانهسفرهای خارجی گروهی

گروهی

گروهی

در این سفرها از ابتدای سفر تا انتهای سفر تورلیدر هایپرشیا مسافران را همراهی خواهد نمود و برای مدیریت تور و حل مسائل و مشکلات سفر نهایت تلاش خود را خواهد کرد. در سفرهای گروهی کلیه خدمات توافق شده با همراهی تورلیدر انجام خواهد گرفت. تفاوت این سفر با سفرهای انفرادی در این می‌باشد که مسافرین الزاما باید مطابق با سفرنامه تور همراه شوند و اختیارات محدودتری خواهند داشت.

> درباره تورهای انفرادی

صربستان

قیمت به زودی... 1397/03/13 5 روزه

نمایش تور
باکو زمینی - اتوبوس VIP

قیمت به زودی... 1397/03/13 6 روزه

نمایش تور
ارمنستان زمینی - اتوبوس VIP

قیمت به زودی... 1397/03/13 6 روزه

نمایش تور
برزیل

از 2,270 دلار 1397/03/14 8 روزه

نمایش تور
Copyright © 2018 Hipersia. All rights reserved.