تورهای طبیعت گردی هایپرشیا

خانهسفرهای خارجی کلاسیک

کلاسیک

کلاسیک

این نوع سفرها ترکیبی از سفرهای طبیعتگردی و فرهنگی میباشد، که در کنار لمس طبیعت، تجربه همزیستی با اقوام و فرهنگهای رنگارنگ، بازدید از میراث و جاذبه های تاریخی امکان پذیر شده است. سفرهای ترکمن صحرا، ماسوله و قلعه‌رودخان یا سفر کویر مصر از این دست سفرها میباشند.

برزیل

قیمت به زودی... 1397/11/15 8 روزه

نمایش تور
برزیل

قیمت به زودی... 1397/11/15 12 روزه

نمایش تور
کوبا

قیمت به زودی... 1397/11/16 11 روزه

نمایش تور
تونس

قیمت به زودی... 1397/11/19 7 روزه

نمایش تور
ویتنام

قیمت به زودی... 1397/11/19 7 روزه

نمایش تور
برزیل

قیمت به زودی... 1397/12/06 12 روزه

نمایش تور
بهترین‌های ترکیه

از 700 دلار 1397/12/29 11 روزه

نمایش تور
Copyright © 2018 Hipersia. All rights reserved.