تورهای طبیعت گردی هایپرشیا

خانهسفرهای خارجی کلاسیک

کلاسیک

کلاسیک

این نوع سفرها ترکیبی از سفرهای طبیعتگردی و فرهنگی میباشد، که در کنار لمس طبیعت، تجربه همزیستی با اقوام و فرهنگهای رنگارنگ، بازدید از میراث و جاذبه های تاریخی امکان پذیر شده است. سفرهای ترکمن صحرا، ماسوله و قلعه‌رودخان یا سفر کویر مصر از این دست سفرها میباشند.

بالی نوروز 97

از 6,545,000 تومان 1396/12/26 8 روزه

نمایش تور
سریلانکا نوروز 97

از 720 دلار 1396/12/28 7 روزه

نمایش تور
ارمنستان زمینی

از 1,390,000 تومان 1396/12/29 7 روزه

نمایش تور
باکو زمینی

1,650,000 تومان 1396/12/29 7 روزه

نمایش تور
باکو زمینی

1,650,000 تومان 1396/12/29 7 روزه

نمایش تور
ارمنستان زمینی

از 1,790,000 تومان 1396/12/29 7 روزه

نمایش تور
ارمنستان زمینی

از 1,690,000 تومان 1396/12/29 7 روزه

نمایش تور
ارمنستان زمینی

از 1,890,000 تومان 1396/12/29 7 روزه

نمایش تور
ارمنستان زمینی

از 1,990,000 تومان 1396/12/29 7 روزه

نمایش تور
ارمنستان زمینی

از 1,890,000 تومان 1396/12/29 7 روزه

نمایش تور
باکو زمینی

1,550,000 تومان 1396/12/29 7 روزه

نمایش تور
مراکش نوروز 97

870 دلار 1396/12/29 7 روزه

نمایش تور
نپال نوروز 97

از 850 دلار 1396/12/29 7 روزه

نمایش تور
نپال نوروز 97

از 1,270 دلار 1396/12/29 11 روزه

نمایش تور
برزیل نوروز 97

از 2,000 دلار 1396/12/29 10 روزه

نمایش تور
برزیل نوروز 97

از 2,550 دلار 1396/12/29 13 روزه

نمایش تور
ویتنام نوروز 97

از 970 دلار 1397/01/01 7 روزه

نمایش تور
ایندوچاینا نوروز 97

از 2,170 دلار 1397/01/01 11 روزه

نمایش تور
اندونزی نوروز 97

از 1,050 دلار 1397/01/01 9 روزه

نمایش تور
اندونزی نوروز 97

از 1,470 دلار 1397/01/01 12 روزه

نمایش تور
کوبا نوروز 97

از 2,050 دلار 1397/01/01 12 روزه

نمایش تور
مراکش نوروز 97

870 دلار 1397/01/02 7 روزه

نمایش تور
کوبا نوروز 97

از 2,050 دلار 1397/01/03 12 روزه

نمایش تور
باکو زمینی

1,650,000 تومان 1397/01/04 7 روزه

نمایش تور
باکو زمینی

1,650,000 تومان 1397/01/04 7 روزه

نمایش تور
باکو زمینی

1,550,000 تومان 1397/01/04 7 روزه

نمایش تور
ارمنستان زمینی

از 1,890,000 تومان 1397/01/04 7 روزه

نمایش تور
ارمنستان زمینی

از 1,390,000 تومان 1397/01/04 7 روزه

نمایش تور
مراکش نوروز 97

870 دلار 1397/01/06 7 روزه

نمایش تور
باکو زمینی

1,690,000 تومان 1397/01/07 7 روزه

نمایش تور
باکو زمینی

1,650,000 تومان 1397/01/07 7 روزه

نمایش تور
باکو زمینی

1,180,000 تومان 1397/01/07 7 روزه

نمایش تور
ارمنستان زمینی

از 1,690,000 تومان 1397/01/07 7 روزه

نمایش تور
ارمنستان زمینی

از 1,990,000 تومان 1397/01/07 7 روزه

نمایش تور
Copyright © 2018 Hipersia. All rights reserved.