تورهای طبیعت گردی هایپرشیا


شکایت

ضمن سپاس از اینکه شکایت خود را مطرح می‌نمائید، اطمینان داشته باشید که در کمترین زمان ممکن به شکایت شما رسیدگی و نتیجه آن به استحضار خواهد رسید. لازم به یادآوری است که یک نسخه از شکایات شما به روئیت مدیریت هایپرشیا نیز میرسد.

موضوع

واحد فروش

وسائط نقلیه

تیم سرپرستی

اقامت و غذا

سایر موارد

Copyright © 2023 Hipersia. All rights reserved.