تورهای طبیعت گردی هایپرشیا


 

خانه وبلاگ تورهای کودکان اجرای تورها برنامه برای سفرها چگونه است؟

سفرها بر چه مبنایی طراحی می شوند؟ چه نکاتی برای کودکان در نظر گرفته می شود؟

ما سفرهای کودکان را چگونه برگزار می‌نماییم؟

ما سفرهای کودکان را چگونه برگزار می‌نماییم؟

ما سفرهای کودکان را چگونه برگزار می‌نماییم؟

تور کودکان چگونه برنامه‌ریزی می‌شود؟ خانواده چه نقشی در این برنامه‌ریزی دارند؟ چه مراحلی طی می‌شود تا یک تور به مرحله اجرا می‌رسد؟ پس از اجرای تور چه کارهایی انجام می‌شود؟ در این مقاله به تشریح این موارد پرداخته‌ایم.

روژین علیپور صابر / 1401/08/16

بازی‌ها در سفر چگونه برنامه‌ریزی و اجرا می‌شوند؟

بازی‌ها در سفر چگونه برنامه‌ریزی و اجرا می‌شوند؟

بازی‌ها در سفر چگونه برنامه‌ریزی و اجرا می‌شوند؟

نکته بسیار مهم در این سفرها افزایش حس کنجکاوی، خلاقیت، کار گروهی و حساسیت نسبت به محیط زیست است. در سفرهای طبیعت‌گردی توانایی حرکتی، مسیر یابی و اعتماد به نفس کودکان تقویت می‌شود. 

روژین علیپور صابر / 1401/08/01

چرا برای سفرهای طبیعت‌گردی بازی طراحی می‌کنیم؟

چرا برای سفرهای طبیعت‌گردی بازی طراحی می‌کنیم؟

چرا برای سفرهای طبیعت‌گردی بازی طراحی می‌کنیم؟

ممکن است برای شما این سوال مطرح شود که در سفر طبیعت‌گردی چرا باید بازی طراحی شود؟ آیا جدابیت خود طبیعت آنقدر نیست که برای کودکان ما کافی باشد؟ پاسخ این است در دنیای امروز فرصت کودکان برای بازی در محیط طبیعی به طرز قابل توجهی کاهش داشته است. اما اهمیت بازی...

محسن فاتحی / 1393/11/14

Copyright © 2023 Hipersia. All rights reserved.