تورهای طبیعت گردی هایپرشیا


 

خانه وبلاگ خواندنی‌ها

شاپور ساسانی

شاپور ساسانی

شاپور ساسانی

شاپور در خراسان شهر نوشاپور را بنا کرد که بعدها نیشابور نام گرفت.

محسن فاتحی / 1393/07/10

زرتشت

زرتشت

زرتشت

 زرتشت را برخی زادۀ خوارزم و برخی او را متولد سیستان می‌دانند.

محسن فاتحی / 1393/07/10

برپایی دین رسمی

برپایی دین رسمی

برپایی دین رسمی

ساسانیان برای نخستین بار در تاریخ ایران دین رسمی بر پا کردند.

محسن فاتحی / 1393/07/10

دیوار سرخ گرگان

دیوار سرخ گرگان

دیوار سرخ گرگان

پارتیان پس از فتح گرگان برای حفاظت از شهری که به نام بنیانگذار خود اشک آباد (عشق آباد امروزی) نام گذارده بودند دیواری مستحکمی بنا کردند.

محسن فاتحی / 1393/07/10

مرگ خشایار شاه

مرگ خشایار شاه

مرگ خشایار شاه

خشایارشا توسط پسر خودش کشته شد.

محسن فاتحی / 1393/07/10

جاده شاهی

جاده شاهی

جاده شاهی

ساخت جاده شاهی توسط داریوش انجام شد که از شوش تا لیدیا (پایتخت سارد) امتداد داشت.

محسن فاتحی / 1393/07/10

جانشینی کوروش

جانشینی کوروش

جانشینی کوروش

جانشین کوروش گئومات بود. او نسبتی با کوروش نداشت و در واقع پس از مرگ کوروش حکومت را غصب کرد.

محسن فاتحی / 1393/07/10

ساخت تخت جمشید

ساخت تخت جمشید

ساخت تخت جمشید

ساخت تخت جمشید توسط داریوش آغاز شد.

محسن فاتحی / 1393/07/10

Copyright © 2023 Hipersia. All rights reserved.