تورهای طبیعت گردی هایپرشیا


 

خانه وبلاگ خواندنی‌ها

هنر ایرانی

هنر ایرانی

هنر ایرانی

هنر میناکاری، یا جا دادن سنگهای قیمتی در مس، نقره یا طلا در دوره سلجوقیان بسیار رشد کرد.

محسن فاتحی / 1393/07/10

منصور عباسی

منصور عباسی

منصور عباسی

برگزاری جشن نوروز از دوران منصور خلیفه عباسی مجددا آغاز شد.

محسن فاتحی / 1393/07/10

شکوه دربار عباسیان

شکوه دربار عباسیان

شکوه دربار عباسیان

بغداد واژه‌ای فارسی به معنی هدیه خدا است.

محسن فاتحی / 1393/07/10

ورود شطرنج به ایران

ورود شطرنج به ایران

ورود شطرنج به ایران

در دوران خسرو انوشیروان ساسانی بازی شطرنج از هنوستان به ایران وارد شد.

محسن فاتحی / 1393/07/10

انوشیروان دادگر

انوشیروان دادگر

انوشیروان دادگر

خسرو اول نام دیگرش انوشیروان به معنای روان جاودان است.

محسن فاتحی / 1393/07/10

شاپور ساسانی

شاپور ساسانی

شاپور ساسانی

شاپور در خراسان شهر نوشاپور را بنا کرد که بعدها نیشابور نام گرفت.

محسن فاتحی / 1393/07/10

زرتشت

زرتشت

زرتشت

 زرتشت را برخی زادۀ خوارزم و برخی او را متولد سیستان می‌دانند.

محسن فاتحی / 1393/07/10

برپایی دین رسمی

برپایی دین رسمی

برپایی دین رسمی

ساسانیان برای نخستین بار در تاریخ ایران دین رسمی بر پا کردند.

محسن فاتحی / 1393/07/10

Copyright © 2022 Hipersia. All rights reserved.