تورهای طبیعت گردی هایپرشیا


 

خانه وبلاگ تورهای کودکان

سفر راز اسب‌های داوینچی

سفر راز اسب‌های داوینچی

سفر راز اسب‌های داوینچی

امروزه تحقیقات وسیعی در مورد اثرات ارتباط انسان با حیوان انجام شده است. در کودکان این تماس باعث افزایس حس مسئولیت‌پذیری و مراقبت می‌شود. حس شادی و سر زندگی را تقویت می‌کند. همچنین اضطراب و استرس را کنترل می‌نماید. بنابراین هایپرشیا تصم...

روژین علیپور صابر / 1393/09/25

Copyright © 2022 Hipersia. All rights reserved.