تورهای طبیعت گردی هایپرشیا


 

خانه وبلاگ تورهای کودکان چرا تور کودکان؟

چرا باید با تور کودکان همراه شد؟ این تورها چه فوایدی برای فرزندان ما دارد؟ آیا یک شرکت گردشگری می‌تواند متولی چنین برنامه‌هایی باشد؟

کودکان در این سفرها چه چیزهایی می‌آموزند؟

کودکان در این سفرها چه چیزهایی می‌آموزند؟

کودکان در این سفرها چه چیزهایی می‌آموزند؟

هدف ما از برگزاری تورهای کودک و خانواده، ایجاد بستری برای پیوند کودکان، در سایۀ امنیت خانواده، در برقراری ارتباط با طبیعت و در این حین لذت و شادمانی‌ای است که کودکان در این فضا بدست می‌آورند. از نظر ما تجربه مستقیم و غیرمستقیم تماس با طبیعت...

محسن فاتحی / 1393/10/06

تورهای خانوادگی، پیوند کودک و طبیعت

تورهای خانوادگی، پیوند کودک و طبیعت

تورهای خانوادگی، پیوند کودک و طبیعت

موضوعی که احتمالا بارها به گوش شما هم رسیده، این است که وقتی کسی صاحب فرزند می‎شود دیگر نمی‌تواند سفر کند یا سفر کردن سخت می‌شود! یا حتی احتمالا برخی در تصورات خودشان، این که بتوانند همراه با فرزندشان طبیعت‌گردی کنند را ناممکن می‌دانند؛...

روژین علیپور صابر / 1393/10/06

Copyright © 2022 Hipersia. All rights reserved.