تورهای طبیعت گردی هایپرشیا

خانهسفرهای داخلی داخلی (اختصاصی)

داخلی (اختصاصی)

داخلی (اختصاصی)

تورهایی هستند که توسط خود گردشگران سازماندهی می‌شود و به صورت اختیاری می‌باشد. در سفرهای انفرادی مسافرین بدون همراهی راهنما از مبدا حرکت و طبق توافقات انجام شده (وسیله ایاب و ذهاب، هتل، ترانسفر و ...)، از خدمات مورد توافق استفاده خواهند کرد. در این گونه سفرها مسافرین در صورت تقاضا با راهنمای محلی همراه خواهند بود و استفاده از گشتها، امکانات و جاذبه‌های منطقه مورد بازدید بر اساس سلیقه مسافر و با پرداخت هزینه ایشان قابل انجام خواهد بود.

> درباره تورهای گروهی

تبریز و کندوان

از 491,000 تومان همه روزه

نمایش تور
قشم

از 303,000 تومان همه روزه

نمایش تور
اصفهان

از 600,000 تومان همه روزه

نمایش تور
ارومیه

از 471,000 تومان همه روزه

نمایش تور
چابهار

از 1,800,000 تومان همه روزه

نمایش تور
ارزان کیش

از 382,000 تومان همه روزه

نمایش تور
مریوان و سنندج

از 445,000 تومان همه روزه

نمایش تور
گرگان (ناهارخوران)

از 516,000 تومان همه روزه

نمایش تور
خوزستان‌گردی

از 472,000 تومان همه روزه

نمایش تور
یزد

از 597,000 تومان همه روزه

نمایش تور
همدان

از 481,000 تومان همه روزه

نمایش تور
بوشهر

از 276,000 تومان همه روزه

نمایش تور
مشهد

از 330,000 تومان همه روزه

نمایش تور
پاسارگاد

120,000 تومان همه روزه

نمایش تور
کرمان

از 664,000 تومان همه روزه

نمایش تور
شیراز

از 307,000 تومان همه روزه

نمایش تور
Copyright © 2022 Hipersia. All rights reserved.