تورهای طبیعت گردی هایپرشیا

خانهسفرهای داخلی گروهی

گروهی

گروهی

در این سفرها از ابتدای سفر تا انتهای سفر تورلیدر هایپرشیا مسافران را همراهی خواهد نمود و برای مدیریت تور و حل مسائل و مشکلات سفر نهایت تلاش خود را خواهد کرد. در سفرهای گروهی کلیه خدمات توافق شده با همراهی تورلیدر انجام خواهد گرفت. تفاوت این سفر با سفرهای انفرادی در این می‌باشد که مسافرین الزاما باید مطابق با سفرنامه تور همراه شوند و اختیارات محدودتری خواهند داشت.

> درباره تورهای انفرادی

ییلاق داماش

120,000 تومان 1398/03/30 1 روزه

نمایش تور
جنگل راش

135,000 تومان 1398/03/30 1 روزه

نمایش تور
ماسال

510,000 تومان 1398/03/30 2 روزه

نمایش تور
مرداب هسل

125,000 تومان 1398/03/31 1 روزه

نمایش تور
ییلاق فیلبند

130,000 تومان 1398/03/31 1 روزه

نمایش تور
گیلده و آبشار حویق

550,000 تومان 1398/04/06 2.5 روزه

نمایش تور
Copyright © 2019 Hipersia. All rights reserved.