تورهای طبیعت گردی هایپرشیا

خانهسفرهای داخلی کرمانشاه

کرمانشاه

کرمانشاه

شهر کرمانشاه بزرگترین شهر کردنشین و مهمترین شهر در منطقهٔ مرکزی غرب ایران است. از جمله جاذبه‌های اصلی شهر طاق بستان و سنگ‌نبشه بیستون را می‌توان نام برد. این شهر از ابتدای اسفند ماه تا پایان تابستان یکی از مناطق هدف گردشگری محسوب می‌شود.

Copyright © 2022 Hipersia. All rights reserved.