تورهای طبیعت گردی هایپرشیا

خانهسفرهای داخلی طبیعت‌گردی

طبیعت‌گردی

طبیعت‌گردی

در اینگونه سفرها هدف دیدن مناظر طبیعی در اقلیم های مختلف از جمله، جنگل، کویر، غار، کوهستان و... میباشد هرچند در این سفرها میزان سختی برنامه به تناسب مسیر و شرایط سفر متفاوت خواهد بود. سفرهایی مثل خلخال تا اسالم یا دریاچه شورمست در این دسته بندی قرار می‌گیرند.

کرمان و کلوت

950,000 تومان 1398/12/15 3.5 روزه

نمایش تور
ایلام سرزمین آلامتو

790,000 تومان 1398/12/15 3.5 روزه

نمایش تور
خوزستان

890,000 تومان 1398/12/15 3.5 روزه

نمایش تور
کویر مصر

560,000 تومان 1398/12/15 2.5 روزه

نمایش تور
طبس تا کال‌جنی

890,000 تومان 1398/12/15 3.5 روزه

نمایش تور
شیراز

970,000 تومان 1398/12/15 3.5 روزه

نمایش تور
تبریز، کندوان و جلفا

از 960,000 تومان 1398/12/15 3.5 روزه

نمایش تور
کردستان

890,000 تومان 1398/12/15 3.5 روزه

نمایش تور
یزد

از 620,000 تومان 1398/12/16 3 روزه

نمایش تور
Copyright © 2020 Hipersia. All rights reserved.