تورهای طبیعت گردی هایپرشیا

خانهسفرهای داخلی طبیعت‌گردی

طبیعت‌گردی

طبیعت‌گردی

در اینگونه سفرها هدف دیدن مناظر طبیعی در اقلیم های مختلف از جمله، جنگل، کویر، غار، کوهستان و... میباشد هرچند در این سفرها میزان سختی برنامه به تناسب مسیر و شرایط سفر متفاوت خواهد بود. سفرهایی مثل خلخال تا اسالم یا دریاچه شورمست در این دسته بندی قرار می‌گیرند.

مرداب هسل

125,000 تومان 1398/03/31 1 روزه

نمایش تور
ییلاق فیلبند

130,000 تومان 1398/03/31 1 روزه

نمایش تور
گیلده و آبشار حویق

550,000 تومان 1398/04/06 2.5 روزه

نمایش تور
Copyright © 2019 Hipersia. All rights reserved.