تورهای طبیعت گردی هایپرشیا

خانهسفرهای داخلی طبیعت‌گردی

طبیعت‌گردی

طبیعت‌گردی

در اینگونه سفرها هدف دیدن مناظر طبیعی در اقلیم های مختلف از جمله، جنگل، کویر، غار، کوهستان و... میباشد هرچند در این سفرها میزان سختی برنامه به تناسب مسیر و شرایط سفر متفاوت خواهد بود. سفرهایی مثل خلخال تا اسالم یا دریاچه شورمست در این دسته بندی قرار می‌گیرند.

چابهار

2,420,000 تومان 1398/01/01 8 روزه

نمایش تور
ایلام سرزمین آلامتو

730,000 تومان 1398/01/01 3.5 روزه

نمایش تور
تنگه شیرز تا دره خزینه

470,000 تومان 1398/01/01 2.5 روزه

نمایش تور
دریاچه ارواح

150,000 تومان 1398/01/02 1 روزه

نمایش تور
آبشار ترز

180,000 تومان 1398/01/02 1 روزه

نمایش تور
تخت سلیمان تا بهستان

450,000 تومان 1398/01/02 2 روزه

نمایش تور
تنگه شیرز تا دره خزینه

470,000 تومان 1398/01/02 2.5 روزه

نمایش تور
جنگل نقله بر رودبار

120,000 تومان 1398/01/03 1 روزه

نمایش تور
جزیره هرمز

920,000 تومان 1398/01/08 4.5 روزه

نمایش تور
کویر ورزنه

440,000 تومان 1398/01/08 2 روزه

نمایش تور
آبشار شوی تا کول خرسان

790,000 تومان 1398/01/11 3.5 روزه

نمایش تور
ایلام سرزمین آلامتو

قیمت به زودی... 1398/01/11 3.5 روزه

نمایش تور
آبشارهای لرستان

550,000 تومان 1398/01/12 2.5 روزه

نمایش تور
شلماش تا گراوان

780,000 تومان 1398/01/12 3.5 روزه

نمایش تور
تخت سلیمان تا بهستان

450,000 تومان 1398/01/13 2 روزه

نمایش تور
Copyright © 2019 Hipersia. All rights reserved.