تورهای طبیعت گردی هایپرشیا

خانهسفرهای خارجی گروهی

گروهی

گروهی

در این سفرها از ابتدای سفر تا انتهای سفر تورلیدر هایپرشیا مسافران را همراهی خواهد نمود و برای مدیریت تور و حل مسائل و مشکلات سفر نهایت تلاش خود را خواهد کرد. در سفرهای گروهی کلیه خدمات توافق شده با همراهی تورلیدر انجام خواهد گرفت. تفاوت این سفر با سفرهای انفرادی در این می‌باشد که مسافرین الزاما باید مطابق با سفرنامه تور همراه شوند و اختیارات محدودتری خواهند داشت.

> درباره تورهای انفرادی

برزیل

قیمت به زودی... 1398/12/15 8 روزه

نمایش تور
دور اروپا نوروز 99

از 11,990,000 تومان + 3,290 یورو 1398/12/23 24 روزه

نمایش تور
آفریقای جنوبی

قیمت به زودی... 1398/12/27 11 روزه

نمایش تور
سوئیس و اسپانیا

قیمت به زودی... 1398/12/27 9 روزه

نمایش تور
اسپانیا

از 11,990,000 تومان + 1,990 یورو 1398/12/28 8 روزه

نمایش تور
اروپا شرقی

از 11,990,000 تومان + 3,290 یورو 1398/12/28 13 روزه

نمایش تور
دور استرالیا

19,999,000 تومان + 3,990 دلار 1398/12/28 13 روزه

نمایش تور
برزیل

قیمت به زودی... 1398/12/28 11 روزه

نمایش تور
سوئیس، فرانسه، آلمان و هلند

از 11,990,000 تومان + 3,590 یورو 1398/12/28 15 روزه

نمایش تور
انگلیس

قیمت به زودی... 1398/12/28 8 روزه

نمایش تور
کره جنوبی و ژاپن

17,990,000 تومان + 6,690 دلار 1398/12/28 15 روزه

نمایش تور
دور سوئیس و آلمان

از 11,990,000 تومان + 3,590 یورو 1398/12/28 14 روزه

نمایش تور
دور سوئیس

11,990,000 تومان + 2,390 یورو 1398/12/28 9 روزه

نمایش تور
فرانسه و اسپانیا

11,990,000 تومان + 2,290 یورو 1398/12/29 9 روزه

نمایش تور
کوبا و مکزیک

قیمت به زودی... 1398/12/29 15 روزه

نمایش تور
دور ایتالیا و اسپانیا

از 11,990,000 تومان + 3,290 یورو 1398/12/29 13 روزه

نمایش تور
ایتالیا

از 11,990,000 تومان + 2,290 یورو 1398/12/29 8 روزه

نمایش تور
فرانسه و ایتالیا

از 11,990,000 تومان + 2,890 یورو 1398/12/29 11 روزه

نمایش تور
سوئیس نوروز 99

11,990,000 تومان + 1,690 یورو 1398/12/29 7 روزه

نمایش تور
تونس، نوروز 99

قیمت به زودی... 1398/12/29 7 روزه

نمایش تور
کوبا، نوروز 99

قیمت به زودی... 1398/12/29 11 روزه

نمایش تور
بهترین‌های ترکیه، نوروز 99

قیمت به زودی... 1398/12/29 10 روزه

نمایش تور
ایتالیا، فرانسه و اسپانیا

11,990,000 تومان + 3,690 یورو 1399/01/01 13 روزه

نمایش تور
سوئیس، آلمان و اتریش

از 11,990,000 تومان + 2,990 یورو 1399/01/02 12 روزه

نمایش تور
ایتالیا، اسپانیا و فرانسه

11,990,000 تومان + 3,190 یورو 1399/01/03 12 روزه

نمایش تور
ویتنام

قیمت به زودی... 1399/01/04 9 روزه

نمایش تور
اسپانیا و فرانسه

از 11,990,000 تومان + 2,690 یورو 1399/01/05 11 روزه

نمایش تور
Copyright © 2020 Hipersia. All rights reserved.