تورهای طبیعت گردی هایپرشیا

خانهسفرهای خارجی کلاسیک

کلاسیک

کلاسیک

این نوع سفرها ترکیبی از سفرهای طبیعتگردی و فرهنگی میباشد، که در کنار لمس طبیعت، تجربه همزیستی با اقوام و فرهنگهای رنگارنگ، بازدید از میراث و جاذبه های تاریخی امکان پذیر شده است. سفرهای ترکمن صحرا، ماسوله و قلعه‌رودخان یا سفر کویر مصر از این دست سفرها میباشند.

فرانسه بهار 99

از 6,990,000 تومان + 990 یورو 1399/02/12 8 روزه

نمایش تور
ایتالیا بهار 99

از 6,990,000 تومان + 1,690 یورو 1399/03/01 8 روزه

نمایش تور
اسپانیا بهار 99

از 6,990,000 تومان + 1,290 یورو 1399/03/02 8 روزه

نمایش تور
Copyright © 2020 Hipersia. All rights reserved.