تورهای طبیعت گردی هایپرشیا

خانهسفرهای خارجی کلاسیک

کلاسیک

کلاسیک

این نوع سفرها ترکیبی از سفرهای طبیعتگردی و فرهنگی میباشد، که در کنار لمس طبیعت، تجربه همزیستی با اقوام و فرهنگهای رنگارنگ، بازدید از میراث و جاذبه های تاریخی امکان پذیر شده است. سفرهای ترکمن صحرا، ماسوله و قلعه‌رودخان یا سفر کویر مصر از این دست سفرها میباشند.

برزیل

قیمت به زودی... 1398/12/15 8 روزه

نمایش تور
فرانسه نوروز 99

از 11,990,000 تومان + 1,590 یورو 1398/12/26 8 روزه

نمایش تور
آفریقای جنوبی

قیمت به زودی... 1398/12/27 11 روزه

نمایش تور
سوئیس و اسپانیا

قیمت به زودی... 1398/12/27 9 روزه

نمایش تور
اسپانیا

از 11,990,000 تومان + 1,990 یورو 1398/12/28 8 روزه

نمایش تور
اروپا شرقی

از 11,990,000 تومان + 3,290 یورو 1398/12/28 13 روزه

نمایش تور
دور استرالیا

19,999,000 تومان + 3,990 دلار 1398/12/28 13 روزه

نمایش تور
برزیل

قیمت به زودی... 1398/12/28 11 روزه

نمایش تور
سوئیس، فرانسه، آلمان و هلند

از 11,990,000 تومان + 3,590 یورو 1398/12/28 15 روزه

نمایش تور
انگلیس

قیمت به زودی... 1398/12/28 8 روزه

نمایش تور
کره جنوبی و ژاپن

17,990,000 تومان + 6,690 دلار 1398/12/28 15 روزه

نمایش تور
دور سوئیس و آلمان

از 11,990,000 تومان + 3,590 یورو 1398/12/28 14 روزه

نمایش تور
دور سوئیس

11,990,000 تومان + 2,390 یورو 1398/12/28 9 روزه

نمایش تور
فرانسه و اسپانیا

11,990,000 تومان + 2,290 یورو 1398/12/29 9 روزه

نمایش تور
کوبا و مکزیک

قیمت به زودی... 1398/12/29 15 روزه

نمایش تور
دور ایتالیا و اسپانیا

از 11,990,000 تومان + 3,290 یورو 1398/12/29 13 روزه

نمایش تور
ایتالیا

از 11,990,000 تومان + 2,290 یورو 1398/12/29 8 روزه

نمایش تور
فرانسه و ایتالیا

از 11,990,000 تومان + 2,890 یورو 1398/12/29 11 روزه

نمایش تور
سوئیس نوروز 99

11,990,000 تومان + 1,690 یورو 1398/12/29 7 روزه

نمایش تور
تونس، نوروز 99

قیمت به زودی... 1398/12/29 7 روزه

نمایش تور
کوبا، نوروز 99

قیمت به زودی... 1398/12/29 11 روزه

نمایش تور
بهترین‌های ترکیه، نوروز 99

قیمت به زودی... 1398/12/29 10 روزه

نمایش تور
ایتالیا، فرانسه و اسپانیا

11,990,000 تومان + 3,690 یورو 1399/01/01 13 روزه

نمایش تور
سوئیس، آلمان و اتریش

از 11,990,000 تومان + 2,990 یورو 1399/01/02 12 روزه

نمایش تور
ایتالیا، اسپانیا و فرانسه

11,990,000 تومان + 3,190 یورو 1399/01/03 12 روزه

نمایش تور
ویتنام

قیمت به زودی... 1399/01/04 9 روزه

نمایش تور
اسپانیا و فرانسه

از 11,990,000 تومان + 2,690 یورو 1399/01/05 11 روزه

نمایش تور
Copyright © 2020 Hipersia. All rights reserved.